★★★ !!! IMVU KREDITY OPĚT V PRODEJI !!! Už od 1000cr za 12czk! VÍCE ZDE ★★★ NOVINKA - Vykupujeme kredity od českých a slovenských ‘IMVU creators’ - VÍCE ZDE★★★ Nový produkt - Zlatý řetízek s přívěskem "písmeno A"

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Spratek | www.imvueshop.cz
IMN (Imvu Member Number): 710329161. Preambule
Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.imvueshop.cz. Tyto OP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Spratek.net resp. dceřiným obchodem
www.imvueshop.cz, IMN:71032916, (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.2. Definice
2a. Prodávající
Prodávajícím je Spratek |
www.imvueshop.cz

2b. Kupující
Kupujícím je spotřebitel (uživatel produktů nabízených na
www.imvueshop.cz). Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.

2c. Individuální Smlouva, většinou uzavřena ústně resp. písemně během osobního jednání na IMVU Prodávajícího s Kupujícím, je nadřazena obchodním podmínkám.
Obě zúčastněné strany mají právo pořizovat si screeny obrazovky z těchto jednání. Tento screen musí snímat celou obrazovku a musí na něm být viditelný čas i datum, jinak nebude v případných sporech akceptován.3. Zpracování osobních údajů
3a. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony (Odeslat objednávku) dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (e-mailem_Newsletter),na dobu do odvolání tohoto souhlasu (zasláním zprávy "Zrušit Newsletter" na email: support@spratek.net). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese support@spratek.net (v předmětu zprávy uveďte "Změna osobních údajů").

3b. Souhlas se zasíláním informací a novinek ze stránek www.imvueshop.cz - Newsletter
Vyplněním Vašeho emailu do jakéhokoliv formuláře na stránkách www.spratek.net nebo www.imvueshop.cz a jeho následným odesláním, souhlasíte s občasným zasíláním informací a novinek ze stránek www.spratek.net nebo www.imvueshop.cz.


4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém na
www.imvueshop.cz. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.5. Cena a platba
Nabídka s ceny uváděné na Spratek.net prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně všech poplatků. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Kupující si může zboží nárokovat zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Platba předem bankovním převodem (naše účty jsou vedeny u Komerční Banky a mBank)
Platba předem vkladem na účet (pouze na účet Komerční Banky)
Platba předem placenými IMVU kredity

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním (odeslání produktu formou dárku na IMVU účet) tohoto zboží kupujícímu. Dodací lhůta je závislá na platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech produkty odesíláme do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny (většinou maximálně do 30min). Součástí dodávky není instalace zakoupeného produktu. 7. Podmínky užívání produktů z rubriky 'Visible4U'
Všechny produkty z rubriky 'Visible4U' smí být Kupujícím vždy užívány jen a výhradně v privátních místnostech, My Room nebo Our Room. Při jakémkoliv úžívání ve veřejných místnostech, se vědomě vystavuje riziku ztráty produktu/ů. Za tyto ztráty Prodávající nebere žádnou odpovědnost. Kupujícímu tím zaniká nárok na jakoukoliv kompenzaci (nový produkt, vrácení peněz/kreditů).

Při užívání všech produktů z rubriky 'Visible4U' je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto podmínky.
8. Podmínky užívání produktů z rubriky 'Meshe AP produktů'
Všechny produkty z rubriky 'Meshe AP produktů' patří do skupiny UFI (Unsuitable For IMVU/Nevhodné pro IMVU), jsou tedy oficiálně zakázané. Jejich instalací a zveřejněním do IMVU Katalogu (Shop) se Kupující vědomě vystavuje riziku dočasného/trvalého zablokování účtu. Za toto riziko nenese Prodávající žádnou odpovědnost a distancuje se od veškerých problémů, které tímto jednáním Kupujícímu mohou vzniknout.

V případě zablokování účtu nemá Kupující žádný nárok na kompenzaci finanční ani formou IMVU kreditů.
9. Možnost ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce dokud mu nebude produkt odeslán, přijetím produktu toto právo zaniká.  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 5-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.


10. Závěrečná ustanovení
Tyto OP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky , potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce (to platí i pro spotřebitele mimo Evropskou unii). Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 07.05.2016. Tyto OP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. OP pak pozbývají
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.


Facebook
Přihlaš se k odběru novinek!

Free counters!
 
          
© 2011-2022 | www.imvueshop.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one